สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

28 มกราคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 16,221 ราย
(เพิ่มขึ้น 756 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 22 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 10 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 724 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่6,972ราย)

เสียชีวิตรวม 76 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 11,287 ราย(69.58%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 233 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 4,858 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
22 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(9) กรุงเทพมหานคร(8) นนทบุรี(1) พระนครศรีอยุธยา(1) สมุทรปราการ(3)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(6) และ ชลบุรี(4) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศโปรตุเกส 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
 • จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
 • จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 5 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 101 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.2 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 73 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ72.3)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 151,727 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 439,517 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,752 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 120 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 138,802ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 440 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,089ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 194,114 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,680 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 460 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 44 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 0 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม