สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

14 ตุลาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,276 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,751,704 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,413 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 134 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 52 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,589 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 677 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 300,521 ราย)
เสียชีวิตรวม 18,029 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 112 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,625,750 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,407 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 107,925 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,090 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,095) ปริมณฑล (765) จังหวัดอื่น ๆ (9,230)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 52 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(1) ชลบุรี(4) ปทุมธานี(29)และ สระแก้ว(18)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศเอสโตเนีย 1 ราย
จากประเทศฟินแลนด์ 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 18 ราย
จากประเทศสวีเดน 31 ราย
จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 239.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 217.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.55)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 99,206 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 739,762 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 34 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,180 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 39 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 482,803 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,396 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,222 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,361,529 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 7,950 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 115,607 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,559 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 29,964 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 23,371 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,461 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,869 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม