สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

12 ตุลาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,445 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,730,364 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,987 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 201 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 13 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,528 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 244 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 299,063 ราย)
เสียชีวิตรวม 17,835 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 84 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,604,355 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 11,452 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 108,174 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,231 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,170) ปริมณฑล (808) จังหวัดอื่น ๆ (7,253)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 13 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(1) ชลบุรี(10) และ กรุงเทพฯ(2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
จากประเทศสวีเดน 8 ราย
จากประเทศฟินแลนด์ 2 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 239 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 216.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.48)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 50,466 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 734,611 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,186 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 98
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 24 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 40 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 479,848 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,438 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,162 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,346,303 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 6,709 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 115,068 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,527 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 28,849 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 22,261 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 3,619 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,670 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม