สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564

09 ตุลาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 10,630 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,700,067 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,881 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 67 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 9 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,413 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 673 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 297,414 ราย)
เสียชีวิตรวม 17,607 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 73 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,572,332 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,542 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 110,128 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
10,554 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,280) ปริมณฑล (904) จังหวัดอื่น ๆ (8,370)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(1) ชลบุรี(2) สระแก้ว(4) นราธิวาส(1) และ ปัตตานี(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
จากประเทศกัมพูชา 4 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 237.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 215.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.39)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 106,298 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 732,477 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,870 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.94
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 25 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 475,885 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,423 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 18,068 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,323,478 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,751 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 114,351 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,459 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 27,607 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 21,025 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,806 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 20,337 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม