สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

06 ตุลาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,866 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,667,097 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,797 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 45 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 16 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,368 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,008 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 294,723 ราย)
เสียชีวิตรวม 17,305 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 102 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,541,770 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 10,115 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 108,022 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,805 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,208) ปริมณฑล (1,010) จังหวัดอื่น ๆ (7,587)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 16 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(4) กรุงเทพฯ(1) สระแก้ว(1) ชลบุรี(5) ตาก(1) และ ประจวบคีรีขันธ์(4)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกาตาร์ 2 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
จากประเทศสวีเดน 4 ราย
จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
จากประเทศเมียนมา 5 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 236.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 213.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.33)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 94,811 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 724,728 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,380 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.8
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 26 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 471,308 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,463 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17 ,957 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,294,457 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,817 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 113,703 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,418 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 25,987 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 20,397 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,363 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 19,979 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม