สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

05 ตุลาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,869 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,657,231 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,715 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 273 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 17 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,352 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 864 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 293,715 ราย)
เสียชีวิตรวม 17,203 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 92 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,531,655 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 11,152 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 108,373 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,579 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,224) ปริมณฑล (1,241) จังหวัดอื่น ๆ (7,114)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่ภูเก็ต(5) สมุทรปราการ(3) กรุงเทพฯ(1) ชลบุรี(6) และ ปัตตานี(2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
จากประเทศรัสเซีย 5 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศสวีเดน 6 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 236.1 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 213.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.29)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 72,947 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 722,260 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 16,762 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.8
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 27 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 469,782 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,478 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,921 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,285,640 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,075 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 113,475 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,406 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 25,524 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 19,934 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,383 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 19,845 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม