สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564

03 ตุลาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 10,828 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,637,432 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,940 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 104 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 14 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,328 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 770 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 292,244 ราย)
เสียชีวิตรวม 17,014 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 77 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,508,167 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 11,894 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 112,251 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
10,710 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,211) ปริมณฑล (1,287) จังหวัดอื่น ๆ (8,212)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 14 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(3) กรุงเทพฯ(1) สตูล(1) สระแก้ว(8) และ ตาก(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศอิตาลี 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 8 ราย
จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 235.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.8 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.04 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 212.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.15)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 46,482 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 719,674 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 23,161 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 33 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.8
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 27 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 467,269 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,521 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,835 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,268,499 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,915 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 113,057 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,360 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 24,916 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 19,327 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 5,490 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 19,601 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม