สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

29 กันยายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 29 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 10,414 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,591,829 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,044 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 178 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,268 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,182 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 288,052 ราย)
เสียชีวิตรวม 16,620 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 122 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,459,786 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 11,580 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 115,423 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
10,226 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,579) ปริมณฑล (993) จังหวัดอื่น ๆ (7,654)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(2) กรุงเทพฯ(2) ชลบุรี(2) เชียงราย(1) และ จันทบุรี(3)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย
จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศสวีเดน 1 ราย
จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 233.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.05 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 210.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.07)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 105,633 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 711,222 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,901 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.7
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 28 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 461,066 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,603 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,631 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,220,526 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,332 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 110,792 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,287 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 22,941 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 17,357 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 4,589 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 18,936 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม