สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

28 กันยายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 9,489 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,581,415 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,823 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 269 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,258 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 387 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 286,870 ราย)
เสียชีวิตรวม 16,498 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 129 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,448,206 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 12,805 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 116,711 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
9,210 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,557) ปริมณฑล (1,139) จังหวัดอื่น ๆ (6,514)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(4) กรุงเทพฯ(2) ชลบุรี(1) นราธิวาส(1) ตาก(1) และ ประจวบคีรีขันธ์(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
จากประเทศเมียนมา 2 ราย
จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
จากประเทศไอร์แลนด์ 1 ราย
จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 233 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.05 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 209.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 90.02)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 81,409 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 709,119 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,905 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.7
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 28 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 459,436 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,612 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,583 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,209,194 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,959 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 109,926 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,261 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 22,441 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 16,857 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,362 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 18,758 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม