สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

26 กันยายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 12,353 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,561,638 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,809 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 532 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,236 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,000 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 285,514 ราย)
เสียชีวิตรวม 16,268 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 125 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,422,907 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 14,305 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 122,463 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,809 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(1,976) ปริมณฑล (1,653) จังหวัดอื่น ๆ (8,180)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(4) ปัตตานี(5) นราธิวาส(2) และ สระแก้ว(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
จากประเทศอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 7 ราย
จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 232.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.05 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 208.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.93)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 54,114 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 706,058 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 28,149 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.7
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 456,620 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,678 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,465 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,185,131 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 13,899 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 108,257 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,218 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 21,527 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 15,943 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,706 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 18,400 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรคและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม