สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

25 กันยายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,975 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,549,285 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,651 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 92 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 19 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,224 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,213 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 284,514 ราย)
เสียชีวิตรวม 16,143 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 127 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,408,602 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 14,700 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 124,540 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,864 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,123) ปริมณฑล (1,489) จังหวัดอื่น ๆ (8,252)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 19 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(4) กรุงเทพฯ(3) นราธิวาส(4) เชียงราย(2) และ สระแก้ว(6)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
จากประเทศอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
จากประเทศสิงคโปร์ 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
จากประเทศกัมพูชา 6 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย
จากประเทศลาว 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 231.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 208.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.91)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 131,009 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 705,293 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 29,580 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.7
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 41 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 455,074 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,736 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,413 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,171,232 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,554 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 107,441 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,197 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 21,080 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 15,496 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,537 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 18,220 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม