สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

24 กันยายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 12,697 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,537,310 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,313 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 170 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,205 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,203 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 283,301 ราย)
เสียชีวิตรวม 16,016 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 132 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,393,902 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 13,540 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 127,392 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
12,516 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,239) ปริมณฑล (1,482) จังหวัดอื่น ๆ (8,589)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สตูล(1) นราธิวาส(1) ชลบุรี(1) และ สระแก้ว(8)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
จากประเทศกัมพูชา 8 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 231.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 208 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.92)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 127,463 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 702,978 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31,458 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.7
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 42 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 453,407 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,816 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,343 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,156,678 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 13,754 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 106,619 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,176 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 20,646 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 15,062 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,472 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 18,017 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม