สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

23 กันยายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,256 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,524,613 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,620 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 478 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 15 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,194 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,143 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 282,098 ราย)
เสียชีวิตรวม 15,884 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 131 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,380,362 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 13,829 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 128,367 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
12,763 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,456) ปริมณฑล (1,718) จังหวัดอื่น ๆ (8,589)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 15 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สตูล(2) นราธิวาส(1) กรุงเทพฯ(1) และ สระแก้ว(11)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
จากประเทศกัมพูชา 11 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 230.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 207.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.91)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 133,620 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 699,748 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.5 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31,957 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 42 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 451,663 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,816 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,266 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,142,924 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,990 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 105,981 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,154 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 19,952 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 14,368 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,527 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 17,781 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม