สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

20 กันยายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 12,709 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,489,186 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 10,962 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 858 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,155 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 878 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 277,920 ราย)
เสียชีวิตรวม 15,469 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 106 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,341,144 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 11,125 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 132,573 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,840 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,831) ปริมณฑล (1,891) จังหวัดอื่น ๆ (7,118)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(3) เชียงราย(1) และ สระแก้ว(7)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
จากประเทศกัมพูชา 7 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 229.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 205.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.80)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 32,731 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 691,880 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,809 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.7 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 42 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 446,573 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,106 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,073 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,097,830 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 14,954 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 104,094 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,109 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 19,185 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 13,601 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,040 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 17,090 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม