สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

19 กันยายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,576 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,476,477 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,048 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 395 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 13 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,144 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,120 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 277,042 ราย)
เสียชีวิตรวม 15,363 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 117 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,330,019 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 12,492 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 131,095 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,168 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,880) ปริมณฑล (1,832) จังหวัดอื่น ๆ (8,456)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 13 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(6) นราธิวาส(3) และ สระแก้ว(4)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
จากประเทศอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศโอมาน 1 ราย
จากประเทศจีน 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 4 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 228.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.7 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 205.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.77)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 64,559 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 691,562 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31,121 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 42 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 444,871 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,141 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 17,016 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,082,876 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 15,549 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 103,482 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,096 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 18,814 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 13,230 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,373 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 16,857 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม