สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564

18 กันยายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,109 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,462,901 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,892 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 854 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,131 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,357 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 275,922 ราย)
เสียชีวิตรวม 15,246 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 122 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,317,527 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 13,280 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 130,128 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,249 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,843) ปริมณฑล (1,989 จังหวัดอื่น ๆ (8,417)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) และ สระแก้ว(5)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศแคเมอรูน 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 228.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.6 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 204.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.74)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 157,925 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 690,714 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,367 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 42 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 442,928 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,202 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 16,944 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 2,067,327 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 17,577 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 102,834 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,089 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 18,347 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 12,763 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,521 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 16,637 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม