สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564

26 มกราคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 14,646 ราย
(เพิ่มขึ้น 959 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 89 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 22 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 848 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่5,532ราย)

เสียชีวิตรวม 75 ราย (วันนี้ไม่มีรายงาน
ผู้เสียชีวิต)
รักษาหายป่วยแล้ว 10,892 ราย(74.37%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 230 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 3,679 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
89 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(70) กรุงเทพมหานคร(17) สมุทรสงคราม(1) อุบลราชธานี(1)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 22 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(13) ปทุมธานี(2) ชลบุรี(3) สมุทรปราการ (1)และตาก(3) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
 • จากประเทศปากีสถาน 1 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 2 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 3 ราย
 • จากประเทศซูดาน 2 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 6 ราย
 • จากประเทศเนปาล 1 ราย
 • จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 3 ราย
 • จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
  จากประเทศรัสเซีย 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 100 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 72 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ72.1)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 152,244 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 431,392 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,036 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 123 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 152 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 137,957ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 451 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,069ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 186,849 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,048 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 458 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 44 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 3 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 1 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม