สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 15 กันยายน 2564

15 กันยายน,2564 | Piroonruk Art-han