สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

13 กันยายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 12,583 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,394,756 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,232 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 163 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,080 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,177 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 269,339 ราย)
  เสียชีวิตรวม 14,485 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 132 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,248,158 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 16,304 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 132,113 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
12,409 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,329) ปริมณฑล (1,678) จังหวัดอื่น ๆ (7,402)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่นราธิวาส(2) กรุงเทพฯ(1) สระแก้ว(3) และ สตูล(5)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศกาตาร์ 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 7 ราย
 • จากประเทศกัมพูชา 3 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 225.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.6 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 202 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.61)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,450 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 677,988 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31,374 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 43 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 431,833 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,345 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 16,530 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,979,698 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,198 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 99,504 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,040 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 17,357 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 11,773 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,026 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 15,279 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม