สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564

12 กันยายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,029 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,382,173 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,224 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 276 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 4 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,069 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,525 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 268,162 ราย)
  เสียชีวิตรวม 14,353 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 180 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 1,231,854 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 15,742 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 135,966 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,749 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,356) ปริมณฑล (2,138) จังหวัดอื่น ๆ (8,255)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่นราธิวาส(2) กรุงเทพฯ(1) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(1)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
 • จากประเทศเมียนมา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 225 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.6 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 201.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.58)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 72,203 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 677,737 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31,291 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 43 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 429,880 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,471 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 16,451 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,960,500 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,550 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 98,842 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,028 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 17,140 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 11,556 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,932 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 15,018 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม