สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564

11 กันยายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 11 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 15,191 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,368,144 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,647 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 726 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,065 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,812 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 266,637 ราย)
เสียชีวิตรวม 14,173 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 253 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,216,112 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 18,721 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 137,859 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
14,459 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,364) ปริมณฑล (2,553) จังหวัดอื่น ๆ (8,542)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สระแก้ว(4) และ กรุงเทพฯ(2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 4 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 224.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.6 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 201.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.56)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 171,125 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 677,017 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 37,873 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 43 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 427,516 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,572 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 16,353 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,940,950 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 21,176 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 98,184 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,019 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 16,936 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 11,352 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 13,321 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 14,745 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม