สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

10 กันยายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,403 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,352,953 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,770 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 341 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 17 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,059 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,275 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 264,825 ราย)
เสียชีวิตรวม 13,920 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 189 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,197,391 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 15,610 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 141,642 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
14,045 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,495) ปริมณฑล (2,571) จังหวัดอื่น ๆ (7,979)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สุราษฎร์ธานี(1) ภูเก็ต(1) นราธิวาส(2) สระแก้ว(5) และ อยู่ระหว่างประสาน(8)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
จากประเทศกัมพูชา 13 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 224 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.6 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 200.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.55)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 160,748 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 674,547 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,148 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 44 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 425,414 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,759 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 16,265 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,919,774 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,307 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 97,524 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 2,007 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 16,742 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 11,158 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,420 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 14,470 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม