สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

09 กันยายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 16,031 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,338,550 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,436 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 631 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 9 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,042 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,955 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 263,550 ราย)
เสียชีวิตรวม 13,731 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 220 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,181,781 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 15,417 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 143,038 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
15,391 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,736) ปริมณฑล (2,582) จังหวัดอื่น ๆ (9,073)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่เชียงราย(5) สระแก้ว(2) นราธิวาส(1) และ กรุงเทพฯ(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
จากประเทศเมียนมา 5 ราย
จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 223.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.6 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 199.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.49)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 157,759 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 671,183 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,406 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 44 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 423,104 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,924 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 16,173 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,900,467 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,733 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 96,935 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,987 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 16,576 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 10,992 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,680 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 14,135 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม