สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

08 กันยายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 8 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,176 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,322,519 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,940 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 506 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 16 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,033 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,714 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 260,595 ราย)
เสียชีวิตรวม 13,511 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 228 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,166,364 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 16,769 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 142,644 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,654 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,691) ปริมณฑล (2,255) จังหวัดอื่น ๆ (7,708)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 16 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่เชียงราย(4) สระแก้ว(3) กรุงเทพฯ(5) และ สตูล(4)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศแคนาดา 1 ราย
จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
จากประเทศตุรกี 1 ราย
จากประเทศฟิลิปปินส์ 2 ราย
จากประเทศเมียนมา 2 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 4 ราย
จากประเทศลาว 2 ราย
จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 222.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 199.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.45)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 107,060 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 669,022 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,130 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 44 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 420,402 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,017 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 16,082 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,880,734 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 18,547 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 96,339 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,981 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 16,365 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 10,781 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,208 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 13,701 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม