สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

06 กันยายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,988 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,294,522 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 11,561 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 444 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 17 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 5,011 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,966 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 257,578 ราย)
เสียชีวิตรวม 13,042 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 187 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,132,858 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 17,284 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 148,622 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
13,527 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,610) ปริมณฑล (2,216) จังหวัดอื่น ๆ (7,701)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(1) และ สระแก้ว(16)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 16 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 221.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 198 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.39)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 35,586 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 666,219 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 33 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 39,521 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 45 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 415,416 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,303 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,891 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,844,835 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20,396 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 95,300 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,957 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 15,933 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 10,349 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 13,137 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 13,074 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม