สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

25 มกราคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19
ณ วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 13,687 ราย
(เพิ่มขึ้น 187 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 61 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 10 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 116 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่4,684ราย)

เสียชีวิตรวม 75 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 10,662 ราย(77.90%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 95 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2,950 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
61 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(35) กรุงเทพมหานคร(20) สมุทรสงคราม(3) ระยอง(1)
สมุทรปราการ(2)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(3) ชลบุรี(5) สมุทรปราการ (1)และสงขลา(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 6 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
 • จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
  🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 99.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 71.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ71.9)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 135,182 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 429,490 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 12,921 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 125 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 150 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 137,574ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 465 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,062ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 183,801 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,346 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 458 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 0 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 0 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม