สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564

05 กันยายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 15,452 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,280,534 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 13,268 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 468 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 28 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,994 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,688 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 255,612 ราย)
เสียชีวิตรวม 12,855 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 224 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,115,574 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 18,257 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 152,105 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
14,956 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,906) ปริมณฑล (2,651) จังหวัดอื่น ๆ (8,399)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 28 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(3) สระแก้ว(9) ตาก(1) สตูล(7) และ นราธิวาส(8)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 9 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 15 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 221.1 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 197.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.37)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 58,682 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 665,858 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32. 9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,924 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 44 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 412,587 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,350 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,795 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,824,439 แราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,057 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 94,839 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,950 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 15,761 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 10,177 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,566 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 12,793 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม