สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

04 กันยายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 15,942 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,265,082 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 13,549 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 277 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,966 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,110 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 253,924 ราย)
เสียชีวิตรวม 12,631 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 257 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,097,317 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,351 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 155,134 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
15,659 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,835) ปริมณฑล (3,435) จังหวัดอื่น ๆ (8,389)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่จันทบุรี(1) ปัตตานี(1) นราธิวาส(2) และ สระแก้ว(2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 220.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 197.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.35)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 182,593 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 664,935 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32. 9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,346 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 44 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 409,509 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,330 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,693 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,805,382 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,378 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 94,417 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,937 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 15,605 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 10,127 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,922 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 12,446 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม