สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

03 กันยายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,653 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,249,140 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 13,160 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 256 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 2 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,960 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,235 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 251,814 ราย)
เสียชีวิตรวม 12,374 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 271 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,079,966 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 18,262 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 159,800 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
14,395 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,428) ปริมณฑล (2,778) จังหวัดอื่น ๆ (8,189)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 2 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่สตูล(1) และ สระแก้ว(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 219.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 196.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.38)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 177,568 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 662,853 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32. 9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45,482 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 45 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 406,099 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,226 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,600 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,786,004 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20,988 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 93,926 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,928 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 15,459 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 10,027 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 13,197 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 12,138 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม