สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

02 กันยายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,956 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,234,487 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,361 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 356 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 17 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,958 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,222 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 250,579 ราย)
เสียชีวิตรวม 12,103 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 262 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,058,704 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 17,936 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 163,680 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
14,583 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,322) ปริมณฑล (2,752) จังหวัดอื่น ๆ (8,509)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 17 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่เชียงราย(1) ตราด(1) จันทบุรี(1) กรุงทพฯ(1) ภูเก็ต (2) นราธิวาส(2) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(9)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศลาว 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 11 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
จากประเทศญี่ปุ่น 1 ราย
จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 219.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 196 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.41)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 184,420 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 659,927 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45,971 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 32 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 45 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 402,640 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,109 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,490 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,765,016 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 18,762 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 93,510 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,916 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 15,289 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 9,857 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,434 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 11,868 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม