สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

01 กันยายน,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 1 กันยายน 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,802 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,219,531 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,892 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 217 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 5 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,941 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,688 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 248,357 ราย)
เสียชีวิตรวม 11,841 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 252 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,040,768 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 18,996 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 166,922 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
14,580 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,732) ปริมณฑล (2,781) จังหวัดอื่น ๆ (8,067)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) จันทบุรี(2) ปัตตานี(1) และ ภูเก็ต (1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 218.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 195.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.40)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 156,002 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 657,910 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,072 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 46 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 399,282 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,986 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,389 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,746,254 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20,897 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 93,055 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,903 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 15,015 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 9,961 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,607 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 11,064 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม