สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

31 สิงหาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 14,666 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,204,729 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 12,343 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 304 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 7 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,936 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,012 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 246,669 ราย)
เสียชีวิตรวม 11,589 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 190 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,021,772 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 19,245 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 171,368 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
14,355 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,963) ปริมณฑล (3,364) จังหวัดอื่น ๆ (7,028)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่จันทบุรี(1) ปัตตานี(1) สระแก้ว(1) ชลบุรี(1) และ ภูเก็ต (3)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศคาซัคสถาน 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
จากประเทศเยอรมนี 2 ราย
จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 217.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 194.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.38)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 119,642 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 656,393 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,251 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 46 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 395,883 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,859 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,287 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,725,357 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,268 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 92,616 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,892 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 14,816 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 9,762 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 14,224 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 11,064 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม