สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

30 สิงหาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 15,972 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,190,063 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 14,137 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 280 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 11 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,929 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,544 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 244,657 ราย)
เสียชีวิตรวม 11,399 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 256 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 1,002,527 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 17,281 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 176,137 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
15,681 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,771) ปริมณฑล (2,942) จังหวัดอื่น ๆ (8,968)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 11 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ประจวบคีรีขันธ์(5) สระแก้ว(3) ตาก(1) และ ภูเก็ต (2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศเดนมาร์ก 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
จากประเทศเมียนมา 6 ราย
จากประเทศอังกฤษ 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 217.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 194.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.36)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 37,262 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 654,689 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.7 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,381 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.9 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 29 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 46 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 392,300 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,659 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,183 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,706,089 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20,579 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 92,208 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,881 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 14,641 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 9,701 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,796 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 10,749 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม