สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

29 สิงหาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 16,536 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,174,091 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 13,894 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 328 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,918 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,306 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 243,113 ราย)
เสียชีวิตรวม 11,143 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 264 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 985,246 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,927 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 177,702 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
16,200 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,821) ปริมณฑล (3,101) จังหวัดอื่น ๆ (9,278)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่นราธิวาส(1) สระแก้ว(2) เชียงราย(2) ชลบุรี(1) และ ภูเก็ต (2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
จากประเทศเมียนมา 2 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 216.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.5 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 193.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.35)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 72,785 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 654,381 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 45,058 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 30 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 46 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 389,134 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,518 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 15,077 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,685,510 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 22,597 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 91,770 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,870 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 14,466 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 9,526 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,103 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 10,405 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม