สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

28 สิงหาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 17,984 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,157,555 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 15,559 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 324 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 7 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,910 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,094 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 240,807 ราย)
เสียชีวิตรวม 10,879 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 292 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 964,319 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,535 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 182,357 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
17,653 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,141) ปริมณฑล (3,518) จังหวัดอื่น ๆ (9,994)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 7 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ประจวบคีรีขันธ์(3) สระแก้ว(1) ตาก(1) เชียงราย(1) และ ภูเก็ต (1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
จากประเทศเมียนมา 5 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 216.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 193.1 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.36)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 190,370 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 653,405 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 46,805 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 30 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 47 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 386,202 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,490 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 14,968 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,662,913 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 22,070 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 91,369 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,858 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 14,351 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 9,411 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 12,920 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 10,053 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม