สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

27 สิงหาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 18,702 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,139,571 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,677 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 342 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 9 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,903 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,674 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 238,713 ราย)
เสียชีวิตรวม 10,587 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 273 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 943,784 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,163 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 185,200 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
18,351 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,699) ปริมณฑล (3,563) จังหวัดอื่น ๆ (10,089)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ยะลา(3) สระแก้ว(1) ตาก(1) จันทบุรี(3) และ ภูเก็ต (1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศอิสราเอล 1 ราย
จากประเทศกัมพูชา 4 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 215.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.08 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 192.6 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.41)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 169,953 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 651,956 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 44,558 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.8 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.6
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 31 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 49 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 383,514 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,547 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 14,850 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,640,843 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 24,599 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 90,958 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,841 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 14,104 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 9,488 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,575 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 9,667 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม