สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

24 มกราคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19
ณ วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 13,500 ราย
(เพิ่มขึ้น 198 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 118 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 6 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 73 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่4,568ราย)

เสียชีวิตรวม 73 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 10,567 ราย(78.27%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 119 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2,860 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
118 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(76) กรุงเทพมหานคร(21) นนทบุรี(1) สมุทรสงคราม(7) ราชบุรี(1)
สมุทรปราการ(12)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(3) ชลบุรี(2) และยะลา(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศเบลเยียม 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
 • จากประเทศบาห์เรน 1 ราย
 • จากประเทศฝรั่งเศส 2 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
  🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 99 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 71 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ71.9)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 172,913 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 427,635 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,891 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 126 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 137,098ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 462 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,045ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 180,455 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 4,275 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 456 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 0 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 0 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม