สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

24 สิงหาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 17,165 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,083,951 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 15,226 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 192 ราย

 • เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 3 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,872 ราย
 • เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 1,744 ราย
  (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 232,325 ราย)
  เสียชีวิตรวม 9,788 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 226 ราย)
  รักษาหายป่วยแล้ว 881,829 ราย(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,059 ราย)
  รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 192,334 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
16,970 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,025) ปริมณฑล (3,959) จังหวัดอื่น ๆ (8,986)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(1) และ นราธิวาส(2)
มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
 • จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย

🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 213.3 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.4 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.09 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 190.8 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.47)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 111,134 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 646,667 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,359 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 33 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 50 ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 375,871 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,698 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 14,499 ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,572,765 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 17,672 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 89,641 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,808 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 12,621 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 8,006 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,280 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 8,666 ราย

ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม