สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

22 สิงหาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 19,014 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,049,295 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,428 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 196 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,862 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,380 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 228,509 ราย)
เสียชีวิตรวม 9,320 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 233 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 839,636 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,672 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 200,339 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
18,808 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,399) ปริมณฑล (3,948) จังหวัดอื่น ๆ (10,461)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 รายและเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่นราธิวาส(2) ชลบุรี(1) ภูเก็ต(2) ตาก(4) และ สระแก้ว(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศไต้หวัน 1 ราย
จากประเทศเนเธอร์แลนด์ 2 ราย
จากประเทศเมียนมา 4 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
จากประเทศกัมพูชา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 212.1 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.09 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 189.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.45)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 90,782 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 644,840 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.4 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 31,043 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.6 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 33 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 51 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 371,512 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,844 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 14,236 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,535,286 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 22,262 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 88,735 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,778 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 12,164 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 7,549 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 11,321 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 7,540 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม