สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

21 สิงหาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 20,571 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,030,281 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 17,574 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 235 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 14 ราย
ผู้ติดเชื้อในสถานกักกันของรัฐสะสม 4,852 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,748 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 226,129 ราย)
เสียชีวิตรวม 9,087 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 261 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 818,964 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 23,159 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 202,230 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
20,322 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,342) ปริมณฑล (4,198) จังหวัดอื่น ๆ (11,782)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 14 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่นราธิวาส(6) สมุทรปราการ(2) ชลบุรี(1) ภูเก็ต(2) ตาก(1) และ เชียงราย(2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศเกาหลีใต้ 1 ราย
จากประเทศอินเดีย 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
จากประเทศเมียนมา 4 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 6 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 211.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.09 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 189.2 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.48)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 151,108 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 644,281 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 34,296 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31. 5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 33 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 51 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 368,768 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,940 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 14,096 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,513,024 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 23,564 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 88,242 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,762 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 11,753 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 7,138 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,657 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 7,540 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม