สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

20 สิงหาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 19,851 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,009,710 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,125 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 325 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,391 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 223,381 ราย)
เสียชีวิตรวม 8,826 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 240 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 795,805 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,478 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 205,079 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
19,516 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,181) ปริมณฑล (3,878) จังหวัดอื่น ๆ (11,457)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(1) ภูเก็ต(2) ปัตตานี(2) และ สระแก้ว(5)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
จากประเทศอิสราเอล 2 ราย
จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 210.8 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.10 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 188.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.53)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 154,917 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 643,112 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 37,312 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31. 5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 34 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 51 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 365,759 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,004 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 13,945 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,489,460 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 22,948 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 87,723 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,747 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 11,313 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 6,869 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 10,654 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 7,150 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม