สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

17 สิงหาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 20,128 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 948,442 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,349 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 272 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 10 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,497 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 212,415 ราย)
เสียชีวิตรวม 7,973 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 239 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 730,437 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,791 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 210,032 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
19,846 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,397) ปริมณฑล (4,664) จังหวัดอื่น ๆ (10,785)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(2) ยะลา(5) ตาก(1) และ สระแก้ว(2)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
จากประเทศกัมพูชา 2 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 5 ราย
จากประเทศเมียนมา 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 208.6 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.10 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 187 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.64)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 103,697 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 638,798 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,725 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.4 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 34 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 55 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 356,985 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,409 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 13,445 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,424,639 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 19,740 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 86,041 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,704 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 10,441 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 6,192 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,652 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 6,141 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม