สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

15 สิงหาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 21,882 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 907,157 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 18,499 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 245 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 6 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,132 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 205,288 ราย)
เสียชีวิตรวม 7,552 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 209 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 688,662 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 21,106 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 210,943 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
21,631 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,215) ปริมณฑล (4,905) จังหวัดอื่น ๆ (12,511)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 6 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่นราธิวาส(2) กรุงเทพฯ(1) ชลบุรี(2) และ ตาก(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศเมียนมา 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
จากประเทศไต้หวัน 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 207.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.10 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 186 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.64)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 71,135 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 637,439 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36,127 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 35 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 56 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 351,605 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,588 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 13,078 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,384,353 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20,670 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 84,860 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,666 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 9,894 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 5,645 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,716 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 5,437 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม