สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

23 มกราคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อ
โควิด-19
ณ วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564

ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 13,302 ราย
(เพิ่มขึ้น 198 ราย)
-เป็นผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้น 69 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศในState quarantineเพิ่มขึ้น 18 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 111 ราย(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่4,495ราย)

เสียชีวิตรวม 72 ราย (วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 10,448 ราย(78.54%)
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 224 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 2,782 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ
69 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จาก สมุทรสาคร(56) กรุงเทพมหานคร(5) อ่างทอง(1) สมุทรสงคราม(5) สมุทรปราการ(1)
ระยอง(1)
โดยขณะนี้ จังหวัดที่พบผู้ป่วยโควิด-19
ตามจังหวัดที่มีการรักษาในไทยตั้งแต่
18ธค.63-23มค.64มีจำนวน63จังหวัด

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 18 ราย
และเข้า State quarantine โดยเข้ารับ
การรักษาที่กรุงเทพ(5) ชลบุรี(11) สมุทรปราการ(1) และPUI ด่านสุวรรณภูมิ(1) มีรายละเอียดดังนี้

 • จากประเทศสวีเดน 1 ราย
 • จากประเทศอินเดีย 1 ราย
 • จากประเทศอิตาลี 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
 • จากประเทศอียิปต์ 1 ราย
 • จากประเทศรัสเซีย 1 ราย
 • จากประเทศสหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • จากประเทศบาห์เรน 4 ราย
 • จากประเทศสหราชอาณาจักร 5 ราย
 • จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
  🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
 • ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 98.7 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 2 ล้านราย
  (คิดเป็นร้อยละ 2.1 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
  ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 70.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ71.8)
 • สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 192,065 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 424,177 ราย
 • อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 10.6 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,344 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 10 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 96
 • ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 128 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 151ของโลก

🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

 • เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 136,591ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 459 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,031ราย
 • มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 176,180 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
  อยู่ที่ 3,631 ราย
 • กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 456 ราย
  มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 0 ราย
 • ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 41 ราย
  โดยกำลังรักษาอยู่ 0 ราย
 • เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 2 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 35 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม