สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

14 สิงหาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 22,086 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 885,275 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 17,406 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 270 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 3 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 4,407 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 202,156 ราย)
เสียชีวิตรวม 7,343 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 217 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 667,556 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 23,672 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 210,376 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
21,813 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(5,088) ปริมณฑล (5,317) จังหวัดอื่น ๆ (11,408)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 3 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(2) และ ตาก(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศเมียนมา 1 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศเยอรมนี 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 206.9 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 185.5 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.67)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 155,297 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 637,161 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,775 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 35 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 56 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 348,186 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,621 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 12,879 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,363,683 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 21,468 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 84,262 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,654 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 9,668 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 5,419 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,180 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 5,088 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม