สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

13 สิงหาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 23,418 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 863,189 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 17,642 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 388 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 9 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 5,379 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 197,749 ราย)
เสียชีวิตรวม 7,126 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 184 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 643,884 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,083 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 212,179 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
23,021 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(5,140) ปริมณฑล (5,435) จังหวัดอื่น ๆ (12,446)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 9 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(1) ภูเก็ต(2) ยะลา(1) นราธิวาส(2) และ ตาก(3)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
จากประเทศเมียนมา 3 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
จากประเทศอิรัก 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 206.2 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 185 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.74)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 143,537 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 636,298 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40,078 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 35 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 57 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 344,730 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,640 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 12,667 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,342,215 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 21,668 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 83,839 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,634 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 9,363 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 5,114 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,667 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 4,813 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม