สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

12 สิงหาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 22,782 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 839,771 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 19,973 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 375 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 8 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 2,426 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 192,370 ราย)
เสียชีวิตรวม 6,942 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 147 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 623,801 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 23,649 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 209,028 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
22,399 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,854) ปริมณฑล (5,205) จังหวัดอื่น ๆ (12,340)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 8 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(2) นราธิวาส(1) ปัตตานี(1) ตาก(2) ภูเก็ต(1) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ.(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
จากประเทศเมียนมา 3 ราย
จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 205.5 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 184.4 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.76)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 143,459 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 635,636 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 43,641 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.2 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.4
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 35 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 58 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 341,300 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,741 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 12,452 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,320,547 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20,780 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 83,384 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,614 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 9,161 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4,913 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,766 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 4,487 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม