สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

10 สิงหาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 19,843 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 795,951 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 14,832 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 398 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 21 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 4,592 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 185,562 ราย)
เสียชีวิตรวม 6,588 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 235 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 578,140 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 22,806 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 211,223 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
19,424 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,226) ปริมณฑล (4,641) จังหวัดอื่น ๆ (10,557)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 21 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่กรุงเทพฯ(3) ตาก(3) ปัตตานี(3) และ เชียงราย(12)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
จากประเทศเมียนมา 17 ราย
จากประเทศโอมาน 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 204.1 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.11 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 183.3 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.80)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 102,375 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 633,799 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 27,429 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 36 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 59 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 333,127 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,824 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 12,014 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,279,776 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 17,236 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 82,399 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,585 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 8,561 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4,461 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,340 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,757 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม