สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

09 สิงหาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 19,603 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 776,108 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,119 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 313 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,159 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 180,970 ราย)
เสียชีวิตรวม 6,353 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 149 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 555,334 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 19,819 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 214,421 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
19,278 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(3,114) ปริมณฑล (4,834) จังหวัดอื่น ๆ (11,330)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ชลบุรี(2) ภูเก็ต(4) นราธิวาส(3) และ เชียงราย(3)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
จากประเทศเมียนมา 3 ราย
จากประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ราย
จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
จากประเทศรัสเซีย 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 203.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.3 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.12 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 182.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.82)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 24,390 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 633,116 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 36,035 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31.1 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 37 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 60 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 329,516 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,836 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 11,776 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,262,540 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 18,688 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 81,891 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,562 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 8,392 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 4,294 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 9,690 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,397 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม