สถานการณ์รายวัน

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

07 สิงหาคม,2564 | Piroonruk Art-han

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 21,838 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 736,522 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 17,160 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 923 ราย

เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 4 ราย
เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้ 3,751 ราย
(ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 174,964 ราย)
เสียชีวิตรวม 6,066 ราย (วันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 212 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 517,012 ราย (มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 21,108 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 213,444 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
20,911 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,221) ปริมณฑล (4,794) จังหวัดอื่น ๆ (11,896)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 4 ราย และเข้า Quarantine
โดยเข้ารับการรักษาที่ภูเก็ต(1) เชียงราย(1) ยะลา(1) และ ตาก(1)
มีรายละเอียดดังนี้

จากประเทศตุรกี 1 ราย
จากประเทศเมียนมา 2 ราย
จากประเทศมาเลเซีย 1 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 202.4 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.2 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.12 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ)
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 181.9 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.87)
สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 130,706 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 632,641 ราย
อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.8 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 38,700 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 37 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 61 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้

เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 322,838 ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,054 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 11,262 ราย
มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,224,595 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 20,889 ราย
กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 80,813 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,526 ราย
ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 7,778 ราย โดยกำลังรักษาอยู่ 3,884 ราย
เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 8,324 ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 3,016 ราย
ประมวลข้อมูลโดย
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม